Jordi Gràcia i Anglès

Carrer Alcover, 7, baixos (cantonada C/Alcalde Segimón)
43203 Reus, Tarragona
9h-12h 16h-20h
Especialidades
  • Administrativo
  • Civil

Información

Presentación

Dret administratiu en general (expropiacions, llicències, contractes, procediments administratius de tota classe, Seguretat Social, sanitat pública...).
Responsabilitat patrimonial de l\\\\\\\'administració (reclamacions contra l\\\\\\\'administració, negligències mèdiques, danys soferts pel funcionament de l\\\\\\\'activitat de l\\\\\\\'administració...)
Dret urbanístic (llicències, planejament, obres, sancions...)
Dret administratiu sancionador (multes, sancions, expedients sancionadors en general, funcionaris...)
Dret immobiliari (drets reals, contractes, propietat horitzontal, habitatge...)
Dret civil (obligacions, contractes, responsabilitat civil, danys, negligències mèdiques, accidents, sinistres, responsabilitat contractual i extracontractual...)
Impugnació davant de la jurisdicció contenciosa administrativa

Equipo

Nuestro equipo

Llicenciat en dret / advocat
32875
Jordi
Gràcia Anglès
Especialidades
  • Administrativo
  • Civil
Llicenciada en dret / Advocada
Pilar
Domènech Boix
Especialidades
  • Administrativo
  • Civil

Formulario de contacto